Try the NEW www.appolearning.com!

Kỉ Lục Việt Nam

Entertainment

by PBGS


Screenshots


Developer Notes

Tác phẩm: Kỉ Lục Việt Nam
Tác giả: Sưu tầm
Sau đây là phần giới thiệu về "Kỉ Lục Việt Nam" :
Kỉ Lục Việt Nam sẽ mang đến cho bạn : Những người sống lạ thường. Thời gian gần đây, ở Việt Nam xuất hiện một số người có cuộc sống lạ thường như: người nhiều năm không chợp mắt, nhiều năm không ăn cơm,...