Mahjong Domino

Games » Brain & Puzzle

by Shen Zhongyuan


Screenshots


Developer Notes

Mahjong Domino = Mahjong + Tetris
for iPhone, iPad, Mac OS and Androidfor iPhone, iPad, Mac OS and Android
http://www.youtube.com/watch?v=jWuVj3X66-8
************************************************************************
Thank you for viewing! Thank you for downloading!

Mahjong Domino is a...