Try Participate Learning — Better teaching through digital resources.

Dictionary Pro

Education

by Novusta Inc


Screenshots


Developer Notes

DictionaryPro là ứng dụng đa từ điển trên thiết bị di động. Với hơn 10 bộ từ điển được cài đặt, đây là là một ứng dụng tra cứu, dịch thuật mạnh mẽ bao gồm hơn 100 ngàn từ chủ đạo đối với mỗi ngôn ngữ. Ứng dụng có giao diện thân thiện, hiện đại, dễ sử dụng; nhiều tính năng hỗ trợ việc tra cứu,...