Developer's Notes for: גימטריה + (נומרולוגיה)

Developer's Notes

גימטריה+ (בלי פרסומות!!)
האפליקציה היחידה באנדרואיד מרקט אשר מאפשרת מגוון רחב של אפשרויות חישוב בין מילים שונות.

- גימטריה רגילה
- גימטריה הפוכה
- אתב"ש
- אטב"ח
- חישוב מצומצם
- התאמה בין מילים במאגר מילים (ניתן לשדרג מילים אישיים)
- צירוף עד שלוש התאמות !!!
- 1 נגד 1
- ועוד...

ניתן להשוות בין מילים קיימות, חישובים בכפולות, מילה נגד מילה, ועוד...

בנוסף ניתן לשמור מילים במאגר ולהשתמש אתם לחישובים אחרים.

אפליקציה משעשעת מאוד עם המון אפשרות.


Recent Curated App Lists