Try Participate Learning — Better teaching through digital resources.

Cevşen 'ül Kebir (sesli) Islam

Education

by Ali Karabalci


Screenshots


Developer Notes

Dua inanan bir insanın en güçlü silahıdır.
Cevşen-ül Kebir'de en büyük dualardan biridir.
İmam Zeynelâbidî'nin rivayetine göre, Cevşenül-Kebîr, Hz. Peygambere bir gazve
esnasında Cebrail'in getirdiği kudsî bir münacattır. Cebrail, Peygambere Cevşeni
sunduğunda, "Zırhı çıkar, bunu al"...