Try the NEW www.appolearning.com!

Ha do

Books & Reference

by MoApSoft


Screenshots


Developer Notes

Truyện: Hạ đỏ
Tác giả: Nguyễn Nhật ÁnhTác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Hạ đỏ có chàng tới hỏi: Hạ đỏ có chàng tới hỏi:
- Em thơ, chị đẹp em đâu ?

HUYỀN KIÊU

Mùa hè là khoảng thời gian mà học trò không còn lo lắng chuyện học hành và cũng là mùa để họ vui chơi giải trí. Mùa hè này, anh chàng Chương còm...