Try the NEW www.appolearning.com!

Gả cẩu tùy cẩu

Books & Reference

by Active Mobile


Screenshots


Developer Notes

Tác giả: Mạc Nhan
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, quái lực loạn thần, cân nhắc trước khi đọcThể loại: Ngôn tình hiện đại, quái lực loạn thần, cân nhắc trước khi đọc
Trời ạ, rốt cuộc anh đã tạo nghiệt gì? Vì sao khi vừa tỉnh lại,

Anh từ một đại soái ca trở thành một con chó nhỏ!?

Chẳng những bị mẹ...