Try the NEW www.appolearning.com!

Ba chu lua the

Books & Reference

by storymbap


Screenshots


Developer Notes

Truyện: Bá chủ lừa thê
Tác giả: Lăng HiTác giả: Lăng Hi
Hắn là từ tay kẻ sắc lang mà cứu được nàng, nàng đã hứa sẽ dùng thân báo đáp. Khi hắn muốn yêu cầu thực hiện lời hứa, mới biết được trong lời hứa nàng nói đến lại là a hoàn của nàng! Hắn là từ tay kẻ sắc lang mà cứu được nàng, nàng đã hứa sẽ...